Nyheter & Partners

I dagens VVS-Forum fick vi en notis om att Hydromx är på väg in på den skandinaviska marknaden

Läs artrikeln här

”Vi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem - vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.”

Cleantech Högdalen, ett klimatnätverk i Stockholm som fokuserar på ny klimatsmart teknik har skrivit om oss. Vi har nu gått med i nätverket och vi hoppas kunna bidra med vår teknik och erfarenhet.

Knutet till projektet finns ett nätverk av teknikföretag, konsulter och organisationer som arbetar med energi och miljöteknik för fastigheter. Nätverket arrangerar möten, erfarenhetsutbyten och förmedlar affärskontakter. Vi finns i hjärtat av företagsområdet. Forum Högdalen erbjuder både utställnings- och kontorslokaler.

Läs mer här Welcome to meet us at Building Energy Seminar 2019 8.10.2019 - Finlandia Hall, Helsinki

We are standing in Stravents standFor more information about our Stravent, click here


Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB

+46 70 799 7444

Stora Karby Gård

186 70 Brottby, Sverige