Svenska


Genombrott i energibesparing med hjälp av Nanoteknik.

Att byta till Hydromx som kyl/värme medium är en oerhört god idé.

Inte nog med att du sparar enormt mycket pengar, du får även helt giftfria produkter som bidrar till en bättre miljö.

Fler och fler företag internationalt byter till Hydromx.

Det är inte konstigt då Hydromx håller betydligt längre och minskar energikostnaden med upp till 35 %/år.

Det blir med andra ord snabbt ekonomiskt hållbart att byta och återbetalningstiden blir kort.Hydromx®

Hydromx® är en innovativ vätska för kyl- och värmesystem baserade på nanoteknik. Nanopartiklar ger en vätska med en radikal förbättring av absorption och frisättning av värme i förhållande till vatten. Denna funktion ger betydande besparingar i energiförbrukningen för kyl- och värmesystem.

 

Hydromx® är för närvarande den enda beprövade godkända långsiktiga stabila Nanovätskan för kyl- och värmesystem på marknaden.


Hydromx® består av den exakt korrekta vätskekompositionen för att maximera energiöverföringen, för att erbjuda bra frostskydd och för att stoppa korrosion, kalk och föroreningar. Detta ger operativ ledning till en högre effektivitetsnivå.


Vid användning av Hydromx® ökar kapaciteten hos värmesystem, livslängden förlängs, mindre underhåll krävs och stor energiförbrukning kan sparas. Med undantag för kontrolloptimering är det inte nödvändigt att ändra befintliga system.


Hydromx® har visat sig i installationer som har körts i mer än 10 år. Det finns referensplatser i olika delar av världen. Produkten har nyligen blivit tillgänglig i Nederländerna. Hydromx® är för närvarande den enda beprövade godkända långsiktiga stabila Nanovätskan för kyl- och värmesystem på marknaden.


Teknisk förklaring

Den förbättrade Hydromx® uppvärmningens "prestanda" orsakas av hög turbulens och starkt konvektivt flöde i vätskan. Det tunna laminära gränsskiktet och den stora kontaktytan hos Hydromx® bidrar också till den höga värmeöverföringen. I Hydromx® rör kolloiderna (mycket små partiklar) mycket dynamiskt när atomer och molekyler korsar varandra och Hydromx® visar praktiskt taget ingen tryckreduktion. En koncentration av mindre än 1% kolloider orsakar redan en anmärkningsvärd förbättring av energiförsörjningen genom en kraftig intensivering av turbulensen.

 

Nu är även Hydromx godkänd för fastighetsmarknaden av Byggvarubedömningen-

 

 

 

 

 

 

 

Energibesparing i befintliga system

Flödesanalyser, Q på vattnet

Prestanda  på pumpar, har du koll på det?

CORONA stänger ner verksamheter, men då kan det vara läge att underhålla era kyl - och värmesystem. Vi kan hjälpa till med att kartlägga era rör och pumpar med en vätskeanalys

Klicka här för mer information eller ta kontakt med Nils af Winklerfelt


Idrottsarenor och Simhallar

Exempel på rekreationsanläggning i Usa
12 ton Hydromx installerad över hela anläggningen, inklusive tre chillers (Macquay och Alarko Carrier) och fyra pannor (Viessman).


Klubben rapporterar ett genomsnittligt energibesparing på mellan 30 och 32% över 2 år.

Industrier inklusive papersbruk.


Just nu installeras Hydromx i ett par pappersindustrier i Turkiet och i USA. Vi kan snart rapportera. Vi återkommer med uppdaterad information om resultatet som ser mycekt lovande ut.

Kontorsfastigheter och Bostadsfastigheter

Hydromx når stadigt tillstånd mycket tidigare än vatten och har alltid överfört mer energi i både kyla och värme med upp till 35 % energibesparing.

Garanti på 20 år.

ROI utan bidrag på 3 år.

Några av alla referenser på Hydromx.

Klicka här för mer information om Hydromx

Klicka här för mer information om FAQ

Klicka här för mer information om Videos


Webbinarium: Mer energi för pengarna  |  Del 1


Webbinarium: Mer energi för pengarna  |  Del 2


Datahallar

HBO TV CHANNEL Data Center, NY

Totalt 27% energibesparing


Avkastning på investeringar (ROI) 1 år 1000s timmar mer Gratis kylning


Kompressorns körtidstid skuren med ett medelvärde på 46%, vilket ökar livslängden för utrustningen.


Årlig besparing i varje CRAC-enhet på 65 000 kWh energiprognos, vilket motsvarar utsläppet på 29 ton CO2

Kontakta oss idag för en  diskussion om ert system så kan vi ta fram en offert och ROI kalkyl


Kontakta oss för en offert och ROI kalkyl


Exempel på bidrag att söka för investeringen


Energimyndigheten

Energisteget är ett program där industriföretag kan få ekonomiskt stöd för att energieffektivisera. Stöden omfattar 125 miljoner kronor och är tillgängliga fram till 2020.


Projekteringsstöd

Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.


Investeringsstöd

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.


Naturvårdsverket, Klimatklivet

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett litet eller medelstort företag att använda företagets energi på ett smartare sätt. Därför erbjuder vi flera stöd som du kan ta del av.

 

 

 

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/