Nyheter & Partners

Våra samarbetspartners i Norden

I dagens VVS-Forum fick vi en notis om att Hydromx är på väg in på den skandinaviska marknaden

Läs artrikeln här

Chemiclean metoden®
För effektiva energiåtervinningssystem!

Dagens energieffektiviseringsprojekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att det tas hänsyn till både systemets renhet och energibärarens egenskaper.

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia, beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobakteriell tillväxt och gaser som kontaminerat energiåtervinningssystemet.

Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänliga rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem! Genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning.

Greenproo

Greenproo företräder ledande tillverkare av produkter inom energioptimering. Vi sätter i samråd med beställaren ihop unika produktkombinationer för varje projekt, vilket maximerar både miljönytta och besparingar.

Vår mission är att att kunna erbjuda företag, organisationer och myndigheter i Sverige och Europa lösningar som underlättar hållbarhetsarbetet och gör det enkelt, roligt och lönsamt att tänka och leva miljö och hållbarhet.

Vår vision är att aktivt vara med och vända utsläppskurvan, för att bevara planeten till kommande generationer.

”Vi är medlemmar i Energieffektiviserings-företagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem - vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.”

Grön digitalisering.

Med över 30 år i branschen är KTC idag en av världens ledande aktörer inom intelligent energioptimering. För att nå vår vision hjälper vi andra att koppla upp sina fastigheter – och med smarta produkter och tjänster hantera sin energiförbrukning på ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

Stravent Oy har verkat för bättre och energieffektivare ventilation sedan 1984 och har verksamhet i Danmark, England, Estland, Österrike och Schweiz.

Stravents affärsidé är att erbjuda den svenska marknaden energieffektiva ventilationsprodukter som medverkar till ett tyst och dragfritt inomhusklimat med bra luftkvalitet.

FÖRDELAR MED CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER

för alla kyl- och värmesystem

Ger energieffektivitet och driftssäkerhet i kyl-, luftkonditionerings och värmepumpssystem.

Med ClimaCheck kommer du att minska energikostnaderna och miljöpåverkan, vilket sparar pengar och ökar kundnöjdheten

Climacare har kunskapen, förmågan och viljan att blicka bortom de traditionella installationsdisciplinerna. Genom vår systemförståelse och helhetssyn skapar vi förutsättningar för samtliga installationer i din fastighet att fungera ändamålsenligt och utan driftstörningar. Vår omtanke om era fastigheter skapar möjlighet för dig att fokusera på er verksamhet! Vi är stolta över att kunna bidra till en hälsosammare och mer kreativ arbetsplats, minskande driftkostnader och ökande fastighetsvärden.

Energeco initiates collaborative efforts in a multitude of markets throughout the best and brightest waste technology within their respective industries. 

 

The purpose of Energeco and our work is to create the right conditions to recycle as much waste as it is technically, economically feasible. We do this through skills development, system knowledge and a network of environmental technology companies at the forefront of their niches.

 

Energeco focuses on joint venture collaboration, Innovative business strategies and new business models in Green Technology in water & Waste management with roots from Swedish waste management.

 

Cleantech Högdalen, ett klimatnätverk i Stockholm som fokuserar på ny klimatsmart teknik har skrivit om oss. Vi har nu gått med i nätverket och vi hoppas kunna bidra med vår teknik och erfarenhet.

Knutet till projektet finns ett nätverk av teknikföretag, konsulter och organisationer som arbetar med energi och miljöteknik för fastigheter. Nätverket arrangerar möten, erfarenhetsutbyten och förmedlar affärskontakter. Vi finns i hjärtat av företagsområdet. Forum Högdalen erbjuder både utställnings- och kontorslokaler.

Läs mer här 

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/