CTV-16

CTV-16


Vad är CTW-16?

Tack vare att hämmaren är en del av vätskan har CTW-16 ingen negativ inverkan på rör, radiatorer, vattenvärmare, brickor etc. Dessa egenskaper tillsammans med den biologiska nedbrytbarheten gör CTW-16 unik. De rengöringsvätskor som finns på marknaden idag är ofta fulla med kemikalier som måste skickas för avfallshantering efter användning. CTW-16 kan dräneras i avloppssystemet utan problem - det kommer faktiskt att ge avloppet en rengöring.


CTW-16 är:

  • Unik produkt som är biologiskt nedbrytbar
  • Rengöringsvätska för alla typer av vattensystem
  • Sur vätska med pH 1.5 (neutralt pH är 7)
  • Bestående av citronsyra, fosforsyra och hämmare 


Vad kan CTW-16 göra för er?

I centralvärmesystemet är vatten alltid värmeledande. Detta vatten tas från det kommunala nätverket, en flod, en bäck eller din egen brunn. Vattenkvaliteten varierar beroende på källa. I allmänhet kan man säga att vatten från det kommunala nätet, floder, sjöar etc. är mjukt vatten med högre pH än vatten från borrade brunnar. Detta vatten är ofta hårt och med ett lägre pH och innehåller vanligtvis mer kalcium. Ett annat problem med vatten från brunnar är att det inte är rent. När vatten tas in i ett slutet system och används som värmeledare värms det upp och det är då problem uppstår. Föroreningar som följer med vattnet faller långsamt ut och lägger sig som en beläggning på insidan av rör, värmeväxlare, ventiler etc. Beläggningen kan bli mycket solid och fungera som isolering i systemet så att värmen från vattnet inte används i önskad omfattning. 

Denna beläggning består oftast av: 

  • Kalk
  • Magnetit
  • Rost
  • Humus
  • Bakterier


CTW-16 är enkel att använda. 

Offentliga byggnader, Sjukhus


CTW-16 kan användas för rengöring av ex. kyl och värmeanläggningar, CTW-16 bidrar även till att få bort legionella bakterier i rörsystemen.

 HOTELL


Många hotell har ofta en hög kostnad för uppvärmning och kylning och det beror i vissa fall på att deras rör har täppts till under åren och att därefter löpande rengöra med CTW-16 skulle de uppnå en lägre driftskostnad.Industrier


Inom industrin är det viktigt med en effektiv produktion och genom att löpande använda CTW-16 för rengöring av industrins olika system, skulle företaget få en bättre ekonomi och en effektivare produktionContact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/