Energimätning

Plumbing Solutions AB arbetar med flera samarbetspartners beroende på om det Fastighteslösningar eller Industritillämpningar och då främst inom kyl- fläcktsystem.

Vi är glada att få samarbeta och utveckla Hydromx Value Chain System där dessa aktörer är mycket viktiga för att mäta och trimma era system.


Climacheck är marknadsledande Globalt med egen patenterad teknik och är ett Svenskt företag.


KTC är ett trettioårigt Svenskt företag 

KTC växer fram ur bolagen Sandö El och Sandö Data under tidigt 80-tal i Göteborg. Förkortningen KTC står ursprungligen för "Karlsson, Toresson, Carlsson" – namnet på det aktiebolag grundaren Kenneth Strid köper för att starta sin nya verksamhet.

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER
Ger energieffektivitet och driftssäkerhet i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpssystem


Mycket energi går till spillo i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpssystem.
Visste du att 15–20 procent av världens totala energiförbrukning används för kyla och luftkonditionering. Det kan vara så mycket som 50 procent i varma klimatzoner. Ofta förbrukas en tredjedel av energin i onödan på grund av ineffektiv drift. Kylkompressorer används överallt i samhället för kylning av livsmedel och i processer för luftkonditionering, värmepumpar och avfuktning.

För butiks- eller fastighetsägare utgör ofta kostnaden för kyla 40–60 procent av den totala elkostnaden. Det absoluta flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna, med ökade energikostnader och höjda koldioxidutsläpp som följd.

För att minska energiförbrukningen behövs en klar bild av hur anläggningen fungerar.

Bra analys- och felsökningsmetoder är grunden för att optimera driften och minimera driftsstörningar. Det har tidigare varit svårt att kostnadseffektivt mäta prestanda hos kylsystem i drift. Inte nu längre!

Teknik som lever längre.
KTC har länge drivit på utvecklingen av nya tekniska lösningar för intelligent energioptimering. I över 35 år har vi utvecklat och levererat produkter för att hjälpa fastighetsägare till kostnadseffektiv drift och underhåll av sina energisystem.

Alltid med fokus mot vår vision.

Vi utgår alltid ifrån den totala livscykelkostnaden när vi tar fram våra produkter. T

Tack vare kvalitet, öppenhet och användarvänlighet lever vår teknik längre. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Det är också viktigt att få en anläggning som har så stabila driftsförhållanden som möjligt genom att exempelvis säkerställa stabila temperaturnivåer på varma respektive kalla sidan på en kylmaskin eller värmepump. Detta ger förutsättningar för maximal energieffektivitet och livslängd. Att optimera anläggningen till högsta möjliga effektivitet bör prioriteras eftersom detta påverkar energianvändningen under driftsfasen som står för en mycket stor andel av klimatpåverkan under anläggningens livscykel. 


Beräkningarna visade att köldmedieläckage kan påverka systemets totala klimatpåverkan signifikant. Därför är det viktigt att ta åtgärder för att minimera köldmedieläckaget och att använda ett köldmedium med så låg klimatpåverkan som möjligt. I detta fall användes R134a. Beräkningarna visade också att rörsystemet står för en stor andel av den initiala inbyggda klimatpåverkan

 

För att kunna göra ovan måste man mäta och analysera prestandan för att få ett bra resultat.

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/