Hydromx

Om Hydromx®

Hydromx®

Hydromx® är nästa generation värmeöverföringsvätska som genererar energibesparingar med

upp till 35% och erbjuder komplett systemskydd utan eventuellt kemiskt underhåll.

 

Hydromx® har visat sig vara bevisad Teknik som möter framtida behov av effektiv energibesparing i befintliga som nya system.

 

Tester och studier från universitet över en tioårsperiod av installationer panna / kylare visar tydliga mätbara Energibesparingar på 25-35 % per år. Minskat slitage  på pumpar, ökad livslängd på värme/kylutrustningar.

 

Hydromx®  test period över 10 år har gett många referensinstallationer. 

 

Hydromx® vinner stort intresse som en energieffektiv och revolutionerande teknik  varje dag som passerar.

Effekterna av den globala uppvärmningen är vida känd.

 

Hydromx®  en effektiv, billig lösning och med lång hållbarhet. Garanterat 20 år i installerade system utan något underhåll förutom traditionellt  underhåll där avtappat vatten ersätts med motsvarande mängd Hydomx.

 

Hydromx®  begränsar CO2 Utsläpp med upp till samma besparings som energibesparingen. Vilket leder till fler besparingseffekter än rena energibesparingar.

 

Hydromx® används över hela världen: den förväntade ökningen av koldioxid utsläppen kommer att minska till 40% i stället för den prognostiserade 56%.

 

Det faktum att nanoteknik är en möjliggörande teknik med potentiella lösningar inom flera områden gör den intressant för de flesta industrigrenar.

På energiområdet har till exempel nanotekniken goda förutsättningar att effektivisera infång-ning, lagring, överföring och användning av energi.

 

 

 

hydromx-packaging-271x300
Hydromx leverans
Warranty

Kort om Nanoteknik.


Citat från SWEDNANOTECH är Sveriges paraplyorganisation för nanoteknikaktörer och bildades år 2010

 

År 2023 har vi ett samhälle där nano-teknik är integrerad i produkter för en bättre, lättare, starkare och säkrare vardag.

Sverige har en ledande roll i Europa när det gäller forskning, innovation, företag, infrastruktur och export. Vi har varit drivande för att ta fram bra regelverk och säker hantering av nanovetenskap, nanoteknik och nanomaterial.

Genom ”Safety by Design” utvärderas nanomaterial för varje användningsområde så att säker användning byggs in i produkter och tjänster redan i designstadiet.

Begreppet ”Nano Inside” fungerar som ett kvalitetsmärke som signalerar säker och ansvarsfull hantering av nanoteknik.


Vad är nanoteknik?

Nanoteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom ämnen som materialvetenskap, mekanik, elektronik, biologi och medicin.

Tekniken handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system med förbättrade eller nya egenskaper.

Nanoteknik kallas för atomslöjd eftersom forskarna bygger saker som ibland bara är ett fåtal atomer stora (en atom är cirka 0,2 nanometer i diameter).

En nanometer är en miljondels millimeter, eller en miljarddels meter. I jämförelse är diametern på ett hårstrå ca 50 000 nanometer. För att illustrera en nanopartikels storlek kan man tänka sig en fotboll och jordklotet. En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som en fotbolls storlek förhåller sig till jordens.

Nanopartiklar brukar definieras som en partikel med en storlek mellan 1-100 nanometer. Förutom av människan tillverkade nanopartiklar finns det även en rad naturligt förekommande nanopartiklar.


För mer info om Nanoteknik i Europa https://swednanotech.com/

 

Hydromx® är för närvarande den enda beprövade godkända långsiktiga stabila Nanovätskan för kyl- och värmesystem på marknaden.


Hydromx® består av den exakt korrekta vätskekompositionen för att maximera energiöverföringen, för att erbjuda bra frostskydd och för att stoppa korrosion, kalk och föroreningar.

Detta ger operativ ledning till en högre effektivitetsnivå.


Vid användning av Hydromx® ökar kapaciteten hos värmesystem, livslängden förlängs, mindre underhåll krävs och stor energiförbrukning kan sparas.

Med undantag för kontrolloptimering är det inte nödvändigt att ändra befintliga system.


Stort användningsområde inom Värme och Kyla


Enkel installation


Garanterad CO2 minskning med upp till 35 %/år


20-35 % Energibesparing/år


Lång livslängd, 20 års garanti


Bidrag upp till 50 %


ROI på 3 år utan bidrag

 

Nanofluider har ansetts vara tillämpliga som avancerade värmeöverförings-vätskor under nästan två decennier, eftersom de har bättre suspensionstabilitet jämfört med fasta partiklar i mikron, kan flöda smidigt utan att täppa till systemet och ge förbättrade termiska och fysikaliska egenskaper.

Återförsäljare


Bredda ditt erbjudande med en Världsnyhet

Energieffektivisering i Världsklass

Vägen framåt. 

”Med produkterna från Hydromx så visar du att ditt företag är längst fram i skiftet
mot förnybara energilösningar” och Energieffektivisering.

Beskriv affärsmodellen

Nyfiken på veta mer om Hydromx

Kontakta oss .

OUR PROCESS

01.


Site

Inspection
02.


Pricing

and Planning
03.


Visit Place and

Complete Service
04.


Project

Completion
Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/