Triboron

Triboron


Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och avdöda bakterier i flytande bränslen. Blandad med bränsle (1:700) resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning i slitage på motorn. Triboron är klassad för antimikroba egenskaper.

De bränslen som vi använder idag har varierande inslag av CO2 neutrala biodelar. Det kan vara RME, Etanol, HVO i olika tappningar. Det som är gemensamt för samtliga bränslen är att de är förhållandevis torra, mindre smörjande, ur ett historiskt perspektiv. Inom diesel sfären har även ett växande problem med mikrober blivit en faktor att ta hänsyn till. Världen kräver CO2 neutrala bränslen idag, och det är där Triboron bidrar med sin teknologi för att minska det slitaget som torra bränslen orsakar, sänka bränsleförbrukning och CO2 samt avdöda eventuella mikrober, detta utan att öka påverkan på vår miljö negativt.


Fuel Formula blandas 1:700 Interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen och skyddar mekaniska delar från slitage.


Fuel Formula rengör också injektorerna och bidrar till en renare förbränning. Bränslebesparing på 3-5% är förväntat.

  • Minskad förbrukning 3-5%
  • Minskar slitage och friktion
  • Antibakteriellt (ASTM E 1259 klass)


Fuel Formula används i flytande bränslen.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att bor sammansättningarna och substanserna som används i produktionen inte är skadliga för miljön.

Tvåtakts Formula Koncentrat


Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 2T.

Fuel Formula Yrkesmässig


Reducera bränsleförbrukning och ditt CO2 avtryck, minska slitaget på dina fordon, undvik bakterietillväxt. Många års forskning har givit Triboron ett unikt evidensbaserat läge med ledande additiv egenskaper utan att tillföra gifter i vår miljö. Rekommenderas av flera åkerier som en del i deras ISO certifiering.

Tvåtakts Formula Injektion


Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 2T. För separat oljeinsprutning.

Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och avdöda bakterier i flytande bränslen. Blandad med bränsle (1:1000) resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning i slitage på motorn.

Triboron är klassad för antimikroba egenskaper.


De bränslen som vi använder idag har varierande inslag av CO2 neutrala biodelar. Det kan vara RME, Etanol, HVO i olika tappningar.

Det som är gemensamt för samtliga bränslen är att de är förhållandevis torra, mindre smörjande, ur ett historiskt perspektiv. Inom diesel sfären har även ett växande problem med mikrober blivit en faktor att ta hänsyn till.


Världen kräver CO2 neutrala bränslen idag, och det är där Triboron bidrar med sin teknologi för att minska det slitaget som torra bränslen orsakar, sänka bränsleförbrukning och CO2 samt avdöda eventuella mikrober, detta utan att öka påverkan på vår miljö negativt.


Fuel Formula blandas 1:1000 Interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen och skyddar mekaniska delar från slitage.


Fuel Formula rengör också injektorerna och bidrar till en renare förbränning. Bränslebesparing på 3-5% är förväntat.

  • Minskad förbrukning 3-5%
  • Minskar slitage och friktion
  • Antibakteriellt (ASTM E 1259 klass)


Fuel Formula används i flytande bränslen.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att bor sammansättningarna och substanserna som används i produktionen inte är skadliga för miljön.

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/