Hydromx Value Chain Systems

Hydromx Value Chain System

Ladda ner vårt senaste produktblad här

Plumbing Solutions lösning:


"Det gör vi genom att utveckla vår affärsmodell med partnerföretag som har kompletterande produkter och tjänster som skapar en komplett och besvärsfri lösning för kunden ."

 

Vi arbetar med följande företag och produkter för att kunna garantera bästa resultat för en Hydromx® installation:


Luftkonditionering, värmepumpar och kylmaskiner använder 20 % av världens elektricitet – och andelen ökar!


30-60% i fastigheter.


Besparingspotentialen är ofta 10-30%

 Vi granterar en Energibesparing på 30%+

NASA betraktar jorden utifrån


Precis som NASA så betraktar vi era system från ett utifrån och in perspektiv och genom att mäta, dokumnetera, reagera, agera i rätt tid så 

spar ni och er verksamhet mycket pengar och minskar oönskad ställtid.

Genom att optimera systemen genom rengöring och tillsättande av Nanovätskor får ni ett underhållsfri system och med rätt 

mätverktyg kan optimera er kyl och värmeanläggning för rätt behov och med minsta förbrukning. Det ger besparingar på uppemot 30-50 % av

era energi och driftskostnader.

Tjänstefiering – HVACR ligger efter
Ökat fokus på att energi används effektivt!
Trendrapport, 92% anser att de har kontroll på sin energianvändning…
”Business as usual” håller på att ändras.  Efter Corona nedstängningen är Energieffektivisering ett bra sätt att hushålla med era resurser.

Business as usual” i fastigheter!

Värmepumpar, kylmaskiner och luftkonditionering
- Avsaknad av optimering
-- Hög energiförbrukning
- Höga servicekostnader, låg driftsäkerhet och haverier
- Försämrad produktivitet, varuförluster, inställda operationer, missnöjda boende/kunder, osv

Nya metoder, nya möjligheter ”Att mäta är att veta”

- Börja mät och analysera data
- Ändrar ”Business as usual”
- Energioptimering - Kort ROI
- Prediktivt underhåll -Driftsäkerhet
- Övervakning av: - Prestanda - Energiförbrukning - - Tidiga varningar
- Benchmark

Contact information


Plumbing Solutions Sweden AB


+46 0731473893

90(0) 5349736726

Hydromx är godkänd av Byggvarubedömningen

UNITED SPACES WATERFRONT BUILDING, STOCKHOLM

Sweden

BESÖKSADRESS WATERFRONT BUILDING

Waterfront Building, våning 2
Klarabergsviadukten 63


Taksim, Istanbul, Turkey

https://www.pakerotravel.com/contact-us/